PGB zorg

Als ervaren maatschappelijk werker verzorg ik PGB zorg
aan cliënten met psychiatrische stoornissen.
Ik werk ambulant en verstrek zorg aan huis.Als u een beroep doet op zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),
heeft u een indicatie nodig. Die AWBZ-indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ.
Hier kunt u een indicatie aanvragen