Ook de Relativiteitstheorie van Einstein is beperkt
houdbaar zei Newton eens terloops