Als kinderen aan bomen hingen bleven er een hoop hangen. (zei mijn vader)