Buig nooit, ook niet voor God want
Hij houdt niet van meelopers